Kádár festészetében nem a látványvalóság motívumai egyetemesednek festői látomásokká, hanem saját vízióit vetíti rá a létezőre, s ebben az átvilágításban válik láthatóvá a Láthatatlan. Mi ez a Láthatatlan, ami minden igazi művészi alkotás lényege, kiindulópontja és végcélja? Az emberi lélek formái. Méghozzá nem általában az emberi, hanem a nemzeti lélek formái. Például a magyar lélek formái. Amelyeknek a láthatóvá tételére teremtette/teremti az Úr a művészt. Minden kor művészét. Ebből/ezekből, a közösség lelkének a formáiból van, él, illetve hiányuk miatt hal meg, pusztul el a nemzet.