Látási terápiaként és szemléleti kalandként lép életébe az absztrakció, az amorf (de csillogó) színfoltokban való gondolkozás, a gesztusként eleresztett grafikai szertelenség és rögtönzött konstruktivitás. De minden nagyvonalúságon, elvontságon, elegancián, ösztönösségen annyira átüt az életszeretet és az értékismeret tanúsága.